Audyt wzorniczy i strategia

To analiza działalności przedsiębiorcy przede wszystkim pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. W wyniku tego działania powstaje strategia wzornicza.

Skontaktuj się!

W ramach audytu przeprowadzamy analizę:
– wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej;
– modelu biznesowego;
– technologii;
– struktury organizacyjnej;
– procesów komunikacji;
– potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem;
– pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta;

Audyt obejmuje również określenie strategii marketingowej, zdefiniowanie oraz charakterystykę klientów i konkurencji, a także kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych.

Strategia wzornicza

jest to raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:
– ogólną charakterystykę przedsiębiorcy wnioskodawcy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
– ogólny opis otoczenia przedsiębiorcy wnioskodawcy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów;
– opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek wnioskodawcy;
– ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie wnioskodawcy oraz jego potencjału w tym zakresie;
– zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie);
– możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy;
– rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Masz pytania?

Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe i odpowiedzieć na Twoje pytania.

Skontaktuj się z nami!

Lista zrealizowanych audytów, strategi oraz projektów unijnych

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I – wykonanie strategii i projektu wzorniczego – 2019 – 2023

 • CAVCA sp. z o.o. – Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty automatu do kawy dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” (nr projektu POIR.02.03.05-12-0046/21)
 • KAPS sp. z o.o. – Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty nowej linii wkładek profilaktyczno-ortopedycznych dla osób starszych (nr projektu POIR.02.03.05-12-0122/21)
 • PIOTR BODZOŃ FHU „BODZOŃ” II – Przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego wraz z inwestycją początkową w firmie FHU „BODZOŃ” II.” (nr projektu POIR.02.03.05-IP.03-00-001/20)
 • Wiesław Hartabus F.P.H.U. „UNIWERS STUDIO” – Realizowane w ramach projektu pt. „Modułowy system aranżacji przestrzeni targowej przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.”
 • Nieruchomości „Kagoma” Katarzyna Gołąb-Majek – Innowacyjny modułowy system meblowy w stylu podhalańskim stanowiący zabudowę przestrzeni kuchennej przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością. Realizacja projektu dotycząca włączenia użytkowników końcowych w proces projektowania wzorniczego.
 • CAWI sp. z o.o. – Poszerzenie oferty spółki CAWI poprzez opracowanie projektów wzorniczych nowatorskich narzędzi terapeutycznych dedykowanych dzieciom z wadami słuchu (niesłyszącym i słabosłyszącym)
 • VARCH sp. z o.o. – Opracowanie nowych projektów wzorniczych umożliwiających wprowadzenie nowej oferty dla kobiet w ciąży
 • ELJOT sp. z o.o. Opracowanie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego mebli dla dzieci (rodzina składająca się z biurka, krzesła, stolika, szafki i łóżka), w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych. Wykonanie projektu.
 • ANNA KWIATKOWSKA IMAGINE DESIGN GROUP – Wzrost konkurencyjności firmy Imagine Design Group poprzez wdrożenie nowych projektów wzorniczych i poszerzenie oferty produktowej.
 • PPUH „MEBLOTEX” SPÓŁKA CYWILNA – Rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie projektu wzorniczego mebli modułowych z wykorzystaniem frontów akrylowych.
 • MAJEK STOLARSTWO ARTYSTYCZNE – Rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie projektu wzorniczego płyt meblowych oraz zestawu mebli modułowych nawiązujących do stylu góralskiego.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – 2020

 

 • CONSULTRONIX SPÓŁKA AKCYJNA – Stworzenie i wyprodukowanie nowego urządzenia medycznego w klasie IIb, jakim jest termometr do pomiaru temperatury głębokiej – HOPETHERM.

Program Operacyjny Polska Wschodnia. Działanie 1.4 Wzór na konkurencję (przy koordynacji zespołu Studia OdRzeczy)

 • Sanex sp. z o.o. – 2018 – I etap współudział przy opracowaniu audytu wzorniczego i strategii wzorniczej
 • Sanex sp. z o.o. – 2019 – II etap współudział przy opracowaniu projektu koncepcyjnego i wzorniczego
 • Podłogi sp z o.o. – 2018 – współudział przy opracowaniu audytu wzorniczego i strategii wzorniczej
 • P.H. Dobis sp z o.o. – 2018 współudział przy opracowaniu audytu wzorniczego i strategii wzorniczej
 • Plast System sp z o.o. – 2018 współudział przy opracowaniu audytu wzorniczego i strategii wzorniczej

Sprawdź także naszą ofertę na projektowanie produktu oraz aktualne dotacje na wzornictwo.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytanie