Audyt wzorniczy

Wykres analizy działalności przedsiębiorcy w ramach audyt wzorniczy Grid Studio Projektowe

Audyt wzorniczy

to analiza działalności przedsiębiorcy przede wszystkim pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. W wyniku tego działania powstaje strategia wzornicza.

W ramach audytu przeprowadzamy analizę:
– wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej;
– modelu biznesowego;
– technologii;
– struktury organizacyjnej;
– procesów komunikacji;
– potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem;
– pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta;

Audyt obejmuje również określenie strategii marketingowej, zdefiniowanie oraz charakterystykę klientów i konkurencji, a także kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych.

 

Strategia wzornicza

jest to raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:
– ogólną charakterystykę przedsiębiorcy wnioskodawcy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
– ogólny opis otoczenia przedsiębiorcy wnioskodawcy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów;
– opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście wnioskodawcy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek wnioskodawcy;
– ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie wnioskodawcy oraz jego potencjału w tym zakresie;
– zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie);
– możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy;
– rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

 

Nasi klienci

Lista programów, w których uczestniczyliśmy do tej pory wraz z poszczególnymi Klientami:

Program Operacyjny Polska Wschodnia. Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 • Sanex
  2018 – I etap współudział przy opracowaniu audytu wzorniczego i strategii wzorniczej
  2019 -II etap współudział przy opracowaniu projektu koncepcyjnego i wzorniczego
 • Podłogi spółka z o.o.
  2018 – współudział przy opracowaniu audytu wzorniczego i strategii wzorniczej
 • P.H. Dobis Sp z o.o.
  2018 współudział przy opracowaniu audytu wzorniczego i strategii wzorniczej
 • Plast System
  2018 współudział przy opracowaniu audytu wzorniczego i strategii wzorniczej

Wszystkie powyższe prace koordynowane były przez Zespół Studia OdRzeczy.

Program Operacyjny Inteligentny Rowój 2014-2020. Poddziałanie 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców

 • PUH Meblotex
  2019 rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie projektu wzorniczego mebli modułowych z wykorzystaniem frontów akrylowych
 • Majek Stolarstwo Artystyczne
  2020 rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie projektu wzorniczego płyt meblowych oraz zestawu mebli modułowych nawiązujących do stylu góralskiego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw

 • Consultronix
  2020 stworzenie i wyprodukowanie nowego urządzenia medycznego w klasie IIb,
  jakim jest termometr do pomiaru temperatury głębokiej – HOPETHERM.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców

 • IDG Reklama
  2019 – Wzrost konkurencyjności firmy Imagine Design Group poprzez wdrożenie nowych projektów wzorniczych i poszerzenie oferty produktowej
 • Varch
  2020 – Opracowanie nowych projektów wzorniczych umożliwiających wprowadzenie
  nowej oferty dla kobiet w ciąży. Realizacja projektu dotycząca włączenia użytkowników końcowych w proces projektowania wzorniczego
 • Nieruchomości „Kagoma” Katarzyna Gołąb-Majek
  2021 – Innowacyjny modułowy system meblowy w stylu podhalańskim stanowiący zabudowę przestrzeni kuchennej przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością. Realizacja projektu dotycząca włączenia użytkowników końcowych w proces projektowania wzorniczego
Wróć