Ścieżka Smart na rzecz dostępności - zdobądź nowe dofinansowanie!

Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę i chcesz zwiększyć jej innowacyjność, Ścieżka Smart może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem! Program oferuje dofinansowanie nawet do 90% kosztów projektu, którego celem jest wprowadzenie nowych technologii do Twojego biznesu. Jeśli chcesz zdobyć przewagę konkurencyjną i zwiększyć efektywność swojej firmy, nie czekaj dłużej i aplikuj już teraz! Wnioski w naborze można składać już od 6 lipca!

Skontaktuj się z nami!

Dla kogo jest program Ścieżka Smart na rzecz dostępności?

Dofinansowanie skierowane jest do mikro, małych i średnich, oraz dużych przedsiębiorstw, którzy prowadzą działalność na terytorium Polski (w tym small mid-caps i mid-caps), a także konsorcja z udziałem przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych podmiotów np. organizacji badawczych.

Wymogi Ścieżki SMART na rzecz dostępności

Dofinansowanie jest skierowane dla projektów, których celem jest zaspokajanie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W tej kategorii znajdują się osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, niewidome, niesłyszące, z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi/intelektualnymi, ze schorzeniami otępiennymi (np. demencja, Alzheimer), z dysfunkcjami rozwojowymi (np. zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD), osoby starsze, kobiety w ciąży, opiekunowie małych dzieci, osoby o nietypowym wzroście, osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem/towarem oraz osoby chore na choroby cywilizacyjne i przewlekłe (np. cukrzyca, epilepsja, choroby układu krążenia, nowotworowe).

Głównym wymogiem programu Ścieżka Smart na rzecz dostępności jest, aby projekty, w tym każdy realizowany moduł, miały na celu rozwiązanie problemu lub problemów osób ze szczególnymi potrzebami, przyczyniając się istotnie do zwiększenia dostępności. Dostępność rozumiana jest jako usunięcie co najmniej jednej lub więcej barier występujących w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

Ważnym warunkiem jest również, aby projekty wpisywały się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Do kiedy przyjmowane są wnioski na dofinansowanie w ramach Ścieżki Smart?

Od 6 lipca do 31 sierpnia prowadzony jest nabór w ramach działania 1.1 Ścieżka SMART (CP1) – Ścieżka SMART na rzecz dostępności.

Masz pytania?

Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe i odpowiedzieć na Twoje pytania.

Skontaktuj się z nami!

Nowe dofinansowanie dla projektów na rzecz dostępności - Poznaj Ścieżkę Smart!

W ramach dofinansowania w ścieżce SMART na rzecz dostępności, przedsiębiorca, wybiera te moduły, które wynikają z jego potrzeb – przy czym jeden z modułów: prace nad nowym innowacyjnym produktem/usługą (B+R) lub wdrożenie innowacji przez inwestycje, jest obowiązkowy (w przypadku dużych firm moduł B+R jest zawsze obligatoryjny).

Moduły w Ścieżce SMART w skrócie

W ramach programu Ścieżka Smart możliwe są następujące moduły.

Obligatoryjne:

 • Moduł B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac B+R w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;

lub

 •  Moduł Wdrożenie innowacji – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wdrożenie na rynek wyników prac B+R przez niezbędną inwestycję w budowę i rozbudowę, oraz zakupy środków trwałych, oraz inne działania, konieczne do wprowadzenia nowego produktu.

Dodatkowe:

 • Moduł Infrastruktura B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na inwestycję w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub procesów biznesowych.
 • Moduł Cyfryzacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa;
 • Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Moduł Internacjonalizacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa, lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich naruszenia;
 • Moduł Kompetencje – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego Projektu.

Jak zdobyć dofinansowanie?

Dofinansowanie w module SMART jest możliwe dla firm, które planują opracowanie produktu/usługi, których celem jest zaspokojenie potrzeb ze szczególnymi potrzebami.

Finansowanie jest możliwe:

Dla części B+R na prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej, w wysokości

 • etap badań przemysłowych – do 80%
 • etap prac rozwojowych – do 60%

Dodatkowo, przyznawana jest ryczałtowo kwota 25% kosztów pośrednich, która podwyższa realny próg dofinansowania nawet do 90%.

Na co można przeznaczyć środki i ile można zyskać?

Dofinansowanie jest dostępne w różnych obszarach, aby wspierać rozwój i innowacje przedsiębiorstw. Oto kilka przykładów, na co można otrzymać wsparcie finansowe:

 • Prowadzenie prac B+R, w tym pokrycie kosztów związanych z personelem badawczym oraz infrastrukturą badawczą. To umożliwia przeprowadzanie nowatorskich badań i tworzenie innowacyjnych rozwiązań.
 • Wsparcie finansowe jest również dostępne na zakup maszyn i urządzeń, które są niezbędne dla przedsiębiorstw do prowadzenia swojej działalności. Dzięki temu można zwiększyć wydajność i skuteczność produkcji.
 • Kolejnym obszarem, na który można otrzymać dofinansowanie, jest zakup materiałów i robotów budowlanych. To pozwala na realizację projektów inwestycyjnych oraz rozwój infrastruktury przedsiębiorstwa.
 • Wsparcie finansowe może obejmować również wartości niematerialne i prawne, takie jak licencje, patenty czy prawa autorskie. To umożliwia zabezpieczenie intelektualnej własności i promowanie innowacyjności.
 • Przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup nieruchomości, które są niezbędne do rozwoju ich działalności gospodarczej. To pozwala na poszerzenie zakresu działania i zwiększenie konkurencyjności.

Zdobądź dotację na swoją innowacyjną ideę z Grid!

Oferujemy wsparcie w zakresie:

 • Usługi doradczej profesjonalnego projektanta, polegające na przeprowadzeniu audytu wzorniczego rozumianego jako całościowej analizy działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, oraz opracowanie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Strategia wzornicza stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.
 • Usługi związanej z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowych projektów wzorniczych poprzez wdrożenie strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania i inwestycje, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

FAQ

Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów wynosi około 100 dni od zakończenia naboru.

Nabór na Ścieżka SMART na rzecz dostępności rozpoczyna się 6 lipca i kończy 31 sierpnia.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytanie