Działanie FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP

Rusza nowa dotacja na wzornictwo przemysłowe w Polsce Wschodniej! Celem tego działania jest umożliwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wzornictwa, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności ich produktów na rynku. Rozpoczęcie naboru już 9 maja 2023 r., a zakończenie naboru 29 sierpnia 2023 r.

Skontaktuj się z nami!

Zdecyduj się na skorzystanie z dotacji, a będziesz miał szansę na zdobycie niezbędnej wiedzy oraz środków finansowych do wdrożenia nowych rozwiązań w swojej firmie. Co powinieneś wiedzieć, aby uzyskać dotację w ramach działań FEPW.01.04 Fundusze Europejskie dla Polski Wchodniej?

Na co możesz wykorzystać dofinansowanie?

Zakres wsparcia w ramach dofinansowania przewiduje kompleksowe wsparcie w wykorzystaniu procesów wzorniczych w celu lepszego dopasowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług, co w efekcie przyczyni się do poprawy ich pozycji na rynku.

Procesy innowacji w MŚP obejmują innowacje w zakresie procesów, organizacji, marketingu i współtworzenia oraz innowacje zorientowane na użytkownika i motywowane popytem.

Masz pytania?

Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe i odpowiedzieć na Twoje pytania.

Skontaktuj się z nami!

Wsparcie obejmie:

  • Przeprowadzenie audytu wzorniczego rozumianego jako całościowa analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, oraz opracowanie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Strategia wzornicza stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.
  • Wdrożenie strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Kwalifikowalność Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie, w szczególności:
  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
  • koszty usług szkoleniowych.

Jak uzyskać dofinansowanie? Warunki wsparcia i realizacji

Poziomy dofinansowania

  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 200 000,00
  • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN.

Wsparcie na usługi rozwojowe i doradztwo udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie 85% *w ramach de minimis, a w ramach pomocy regionalnej do 70%, zgodnie z mapą: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Kto może skorzystać z dofinansowania? Beneficjenci programu

Program jest skierowany do firm MŚP z województw z Polski Wschodniej i obejmuje 5 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, oraz województwo mazowieckie (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

Pozyskaj dotacje na wzornictwo wspólnie z GRID

Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę i chcesz zwiększyć atrakcyjność swoich produktów i usług, warto rozważyć pozyskanie dotacji w ramach Działania FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP. Oferujemy pełne wsparcie w opracowaniu projektów i wniosków o dofinansowanie. Dotychczas pomogliśmy już wielu firmom m. in. PUH Meblotex, Consultrnix czy Varch. Możemy pomoc i Twojej firmie. Skontaktuj się z nami!

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytanie