Dotacje na wzornictwo przemysłowe

Chcesz skorzystać z możliwości finansowego wsparcia na rozwój swojego biznesu poprzez inwestycje w dziedzinie wzornictwa przemysłowego? Możemy Ci pomóc pozyskać dofinansowanie na wzornictwo przemysłowe.

Skontaktuj się z nami!

Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorstw w tworzeniu innowacyjnych, funkcjonalnych i estetycznych produktów, które wyróżniają się na rynku. Dzięki naszej pomocy, masz szansę pozyskać niezbędne środki na rozwój swojej działalności oraz zwiększenie konkurencyjności swoich produktów. Przejrzyj aktualnie działające programy, a my doradzimy Ci, który z nich jest najkorzystniejszy dla Ciebie!

Aktualne programy – dotacje na wzornictwo przemysłowe 2023

Dofinansowania, które możesz pozyskać w 2023 roku!

Dotacje z UE na Wzornictwo przemysłowe – Fundusze Europejskie w służbie innowacyjności

Wzornictwo przemysłowe jest dziedziną, która ma coraz większe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw. Odpowiednio zaprojektowany produkt może przyciągnąć uwagę klientów i wyróżnić się na rynku. Dlatego też, wiele firm chce inwestować w rozwój swojego wzornictwa, jednak często brakuje na to odpowiednich środków finansowych. Na szczęście, istnieją możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej na projekty związane ze wzornictwem przemysłowym np. na projektowanie nowych produktów. Dzięki takim dotacjom przedsiębiorcy mogą uzyskać finansowe wsparcie na rozwój swojego biznesu oraz zwiększenie konkurencyjności swoich produktów. Warto zaznaczyć, że aby otrzymać dotacje, należy spełnić określone wymagania i kryteria, jednak jest to możliwe do osiągnięcia dla wielu firm. W przypadku zainteresowania pozyskaniem dotacji na projekty związane ze wzornictwem przemysłowym warto skontaktować się z nami i skorzystać z naszej pomocy w tym zakresie.

Masz pytania?

Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe i odpowiedzieć na Twoje pytania.

Skontaktuj się z nami!

W jaki sposób działamy?

 • Współpracując z Firmą odpowiedzialną za napisanie i rozliczenie wniosku oceniamy potencjał Przedsiębiorcy w kontekście możliwości pozyskania dofinansowania
 • Przeprowadzamy audyt wzorniczy w zakresie oferty produktowej, struktury organizacyjnej, technologii oraz innych elementów mogących mieć wpływ na możliwość pozyskania dofinansowania
 • Dobieramy najkorzystniejszy, z dostępnych programów pod kątem maksymalizacji potencjalnego zysku dla Beneficjenta
 • Określamy założenia do projektu, który ma stać się przedmiotem dofinansowania
 • Wspieramy Firmę piszącą wniosek zapewniając doradztwo i konsultacje w zakresie wzornictwa przemysłowego i ewentualnych dalszych usług doradczych objętych dofinansowaniem
 • Od momentu przyznania środków zapewniamy pełne wsparcie w całym procesie będącym realizacją zakresu określonego wnioskiem

Jakie korzyści daje inwestycja w rozwój wzornictwa przemysłowego dzięki dotacjom?

 • Środki unijne, pozyskane w ramach dotacji, pozwalają wykorzystać w optymalny sposób potencjał wzornictwa w Przedsiębiorstwie co w sposób bezpośredni przekłada się na podniesienie konkurencyjności oferowanych przez Firmę produktów
 • Dodatkowo większość projektów unijnych zakłada (w drugim etapie inwestycyjnym) rynkowe wdrożenie projektu wzorniczego, przez nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Z jakich programów do tej pory można było pozyskać środki?

W poprzednich latach uczestniczyliśmy m.in. w programach:

  • Program Operacyjny Polska Wschodnia. Działanie 1.4 Wzór na konkurencję,
  • Program Operacyjny Inteligentny Rowój 2014-2020. Poddziałanie 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców

FAQ

W ramach programu FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie 85% *w ramach de minimis, a w ramach pomocy regionalnej do 70%, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Tak. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej, a następnie wdrożeniu strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytanie