Bony na innowacje dla MŚP - rozwiń swoją firmę!

Bony na Innowacje dla MŚP to inicjatywa, która oferuje wsparcie finansowe i narzędzia, aby pomóc przedsiębiorcom rozwijać swoje działalności poprzez badania, rozwój i wdrażanie innowacyjnych projektów. Program ten nie tylko pomaga firmom w unikaniu stagnacji, ale także pozwala im konkurować na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Skontaktuj się z nami!

Dla kogo jest program?

Program „1.2 Bony na innowacje dla MŚP” jest przeznaczony dla MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego. Program ten ma na celu wspieranie innowacyjności i rozwoju tych przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie projektów związanych z badaniami, rozwojem i innowacjami. Dlatego program jest skierowany do podmiotów gospodarczych, które chcą inwestować w rozwijanie swoich działań badawczo-rozwojowych i wprowadzać innowacje w swojej działalności.

Ile można zyskać w ramach programu?

W ramach programu „1.2 Bony na innowacje dla MŚP” województwa małopolskiego maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 300 000,00 PLN. Maksymalny procent dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych. Ostateczne zyski, jakie można osiągnąć w ramach programu, będą zależały od konkretnej wartości projektu i udziału środków publicznych w jego finansowaniu.

Na co można przeznaczyć środki?

Środki otrzymane w ramach programu „1.2 Bony na innowacje dla MŚP” województwa małopolskiego można przeznaczyć na różne cele związane z badaniami, rozwojem i innowacjami w firmie. Możesz wykorzystać te środki na:

 1. Badania i rozwój technologiczny.
 2. Rozwój nowych produktów lub usług.
 3. Usprawnienie procesów produkcyjnych.
 4. Wprowadzenie innowacji organizacyjnych.
 5. Zakup sprzętu, technologii lub oprogramowania związanego z działalnością badawczo-rozwojową.

Warto zaznaczyć, że projekty finansowane w ramach tego programu powinny służyć jednocześnie usprawnieniu transferu wiedzy i lepszemu wykorzystaniu potencjału publicznego sektora B+R oraz proinnowacyjnego otoczenia biznesu. Dlatego projekty powinny być skoncentrowane na działaniach badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstw MŚP i przekładu wyników badań na konkretne rozwiązania biznesowe.

Masz pytania?

Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe i odpowiedzieć na Twoje pytania.

Skontaktuj się z nami!

Jak się ubiegać o środki w ramach programu "Bony na innowacje dla MŚP"?

Aby ubiegać się o środki w ramach programu „1.2 Bony na innowacje dla MŚP”, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu:
  • Przygotuj wniosek zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie programu.
  • Do wniosku dołącz niezbędne załączniki, które muszą być przygotowane zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (Załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów).
 2. Zapoznanie się z kryteriami wyboru projektów:
  • Przeczytaj uważnie kryteria wyboru projektów określone w regulaminie programu.
 3. Przeczytanie instrukcji wypełniania wniosku:
  • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku dla danego naboru, aby upewnić się, że spełniasz wszystkie wymagania.
 4. Zapoznanie się z regulaminem wyboru projektów i szczegółowym opisem priorytetów:
  • Przeczytaj regulamin programu oraz szczegółowy opis priorytetów, aby lepiej zrozumieć, na co program kładzie nacisk.
 5. Składanie wniosku online:
  • Wnioski składane są online poprzez system IGA do instytucji organizującej nabór, w tym przypadku Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Upewnij się, że wszystkie dokumenty zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES.

Po złożeniu wniosku będziesz musiał oczekiwać na rozstrzygnięcie naboru, które jest planowane na marzec 2024 roku. Warto regularnie monitorować oficjalne źródła informacji dotyczące programu, aby być na bieżąco z jego postępami.

Jak GRID może pomóc?

W naszym studio rozumiemy, że każdy projekt jest wyjątkowy i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego oferujemy szeroki wachlarz usług, które pomogą Ci otrzymać dofinansowanie i zrealizować Twój pomysł na innowację z maksymalnym efektem.

 • Konsultacje specjalistyczne – nasz zespół ekspertów jest gotowy do przeprowadzenia szczegółowych konsultacji, aby ocenić zasadność i potencjalny sukces Twojego planowanego projektu. W ramach naszej współpracy zależnie od specyfiki projektu, możemy również połączyć Cię z odpowiednimi jednostkami naukowymi czy naszą siecią centrów badawczo-rozwojowych i instytutów badawczych. Takie wsparcie zapewni dostęp do najnowszych technologii, wiedzy eksperckiej i zasobów niezbędnych do przyspieszenia Twojego projektu, umożliwiając maksymalizację szans na uzyskanie dofinansowania.
 • Koordynacja działań projektowych – oferujemy wsparcie w koordynacji wszystkich działań związanych z Twoim projektem w ramach bonu. Od planowania, przez wykonanie, aż po finalne raportowanie – jesteśmy z Tobą na każdym etapie, dbając o to, aby projekt przebiegał sprawnie i efektywnie.
 • Wsparcie w realizacji – nasz zespół profesjonalistów pomoże Ci w praktycznym wdrożeniu Twojego projektu. Dzięki naszemu doświadczeniu i zasobom, możemy przyczynić się do szybszego osiągnięcia celów projektowych, zarówno pod kątem technologicznym, jak i organizacyjnym.

Naszym celem jest zapewnienie Ci praktycznego wsparcia i profesjonalnej wiedzy, które pozwolą na realizację nowego projektu wzorniczego w ramach konkursu. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem, aby omówić Twoje potrzeby i wymagania projektu. Razem możemy przeanalizować Twój pomysł, przedstawić możliwości współpracy oraz zaoferować konkretne rozwiązania, które pomogą Ci zrealizować Twoje cele. Nasza współpraca to nie tylko szansa na sukces Twojego projektu, ale także krok w kierunku praktycznego wprowadzania innowacji na rynek.

Kiedy trwa nabór wniosków?

Nabór wniosków w ramach programu „1.2 Bony na innowacje dla MŚP” województwa Małopolskiego trwa od 30 października 2023 roku do 8 stycznia 2024 roku do godziny 15:00.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytanie