Innowacja – co to jest? Przykłady innowacji

W świecie biznesu innowacja jest bardzo powszechnie stosowanym terminem w kontekście zmiany. To dzięki niej przedsiębiorstwa ulepszają swoje produkty, strategie działania czy procesy, rozwijają się, stają się bardziej konkurencyjni i odnoszą większe sukcesy na rynku. Ale czym właściwie jest innowacja?

W poniższym artykule przedstawimy definicję i rodzaje innowacji oraz  podpowiemy, w jaki sposób przygotować się na zmiany.  Podamy także przykłady innowacji wdrożonych przez naszych Klientów oraz możliwości uzyskania dodatkowego finansowania.

Innowacja – co to właściwie jest?

Innowacja stanowi proces wprowadzania nowych lub istotnie ulepszonych produktów, usług, procesów lub metod do istniejących systemów przedsiębiorstwa. To nie tylko dostarczanie nowości, lecz również kreatywny sposób na rozwiązanie problemów, zwiększenie efektywności, zaspokojenie potrzeb społeczeństwa oraz stworzenie nowych możliwości. Wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie pomaga przede wszystkim zwiększyć konkurencyjność w branży i osiągnąć sukces w świecie biznesu.

Klasyfikacja innowacji

Definicja innowacji w podręczniku „Oslo Manual 2018” obejmuje nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który znacząco różni się od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki. Wdrożenie to zostanie udostępnione potencjalnym użytkownikom (produkt) lub wprowadzone do użytku przez jednostkę (proces). Zgodnie z taką definicją można rozróżnić następujące rodzaje innowacji:

Innowacja produktowa – rewolucjonizowanie rynku

Innowacja produktowa to produkt lub usługa, które są nowe lub znacząco ulepszone pod względem swoich cech lub zastosowań (np. specyfikacja techniczna, innowacje technologiczne, komponenty, materiały, trwałość lub inne cechy funkcjonalne) i które zostały wprowadzone na rynek.

Innowacja procesowa – optymalizacja i efektywność

Innowacja procesowa to wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego procesu biznesowego dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, które różnią się znacząco od dotychczasowych procesów przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone przez nie do użytku. Przedmiotem działalności innowacyjnej mogą być wszystkie funkcje biznesowe. Pojęcie „procesu biznesowego” obejmuje podstawową funkcję firmy ­­– produkcję wyrobów i usług (przekształcaniu nakładów pracy i środków w wyroby lub usługi, w tym prace inżynieryjne i związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacja) oraz funkcje wspierające, takie jak:

 • dystrybucja i logistyka,
 • innowacja marketingowa, sprzedaż i usługi posprzedażowe, zmiany w strategii cenowej,
 • usługi w zakresie systemów informacyjno-komunikacyjnych dla przedsiębiorstwa,
 • funkcje administracyjne i zarządcze – innowacja organizacyjna,
 • rozwój produktów i procesów biznesowych,
 • zmiany w procesach produkcyjnych.

Innowacje w praktyce

Do każdego procesu, również i do wdrożenia innowacji trzeba się odpowiednio przygotować. W jaki sposób to zrobić?

Od pomysłu do realizacji – mapowanie procesu innowacji

Rozsądnym rozwiązaniem jest przygotowanie się do wdrożenia innowacji, poprzez przeprowadzenie audytu w firmie oraz opracowanie strategii. Skuteczna innowacja wymaga jasnego zrozumienia, jak i odpowiedniej organizacji poszczególnych etapów, które poprowadzą od początkowego pomysłu do pełnej realizacji. Mapowanie tego procesu, czyli graficzne oraz pisemne przedstawienie danych operacji pozwala na identyfikację potrzebnych kroków, potencjalnych wyzwań, potrzeb oraz docelowych innowacji. Kluczowe w opracowywaniu planu jest również zaangażowanie zespołu projektowego i efektywna komunikacja.

Innowacje dla przedsiębiorstw

Przykłady innowacji i sukcesy naszych klientów

Poniżej przedstawiona została lista kilku zrealizowanych audytów, strategii oraz projektów unijnych naszych Klientów, którzy dzięki wdrożeniu nowatorskich rozwiązań osiągnęli znaczący wzrost i uznanie na rynku. Firmy te pozyskały również dotacje, które sfinansowały większą część kosztów procesu projektowego podczas wprowadzenia tych innowacji.

Przykłady wdrożonych innowacji w przedsiębiorstwie:

 • CAVCA sp. z o.o. – rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty automatu do kawy dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (nr projektu POIR.02.03.05-12-0046/21).
 • KAPS sp. z o.o. – rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty nowej linii wkładek profilaktyczno-ortopedycznych dla osób starszych (nr projektu POIR.02.03.05-12-0122/21).
 • CAWI sp. z o.o. – poszerzenie oferty spółki CAWI poprzez opracowanie projektów wzorniczych nowatorskich narzędzi terapeutycznych dedykowanych dzieciom z wadami słuchu (niesłyszącym i słabosłyszącym).
 • Sanex sp. z o.o. – 2018-2019 – I etap – współudział przy opracowaniu audytu wzorniczego i strategii wzorniczej. II etap ­– współudział przy opracowaniu projektu koncepcyjnego i wzorniczego.

Zobacz pełną listę naszych zrealizowanych projektów unijnych na naszej stronie: https://grid.com.pl/biuro-projektowe-oferta/audyt-wzorniczy/

Finansowanie wdrażania innowacji

Wdrażanie innowacji wymaga odpowiednich środków finansowych, a zdobycie funduszy na rozwój projektu może być kluczowe dla jego pomyślnego wdrożenia. Często jednak zdarza się, że koszty zaplanowanych inwestycji i zmian znacząco przekraczają dostępny budżet i możliwości finansowe przedsiębiorstwa. Dlatego przed wdrożeniem innowacji warto sprawdzić dostępne możliwości finansowania i skorzystać z różnych funduszy i dotacji.  

Dotacje na innowacje – jakie są możliwości?

Jedną z państwowych agencji, która pomaga w rozwoju kompetencji i finansowaniu firm jest PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizuje ona wiele konkursów o różnej tematyce, dzięki którym można pozyskać dofinansowanie. Pieniądze z dotacji można przeznaczyć na praktycznie wszystko, oprócz zakupu gruntów oraz nieruchomości. Warunkiem koniecznym jest to, żeby inwestycje były bezpośrednio związane z wdrożeniem opracowanego wcześniej innowacyjnego produktu.

Pieniądze z dotacji mogą zostać przeznaczone na maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia produkcji, materiały, patenty, organizacje miejsca pracy, licencje i inne wydatki poniesione na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Poniżej przedstawiamy możliwości uzyskania dofinansowania z PARP dla dziedziny Wzornictwo i projektowanie, w zakresie innowacji:

 • Bony na innowacje dla MŚP: etap I usługowy
  Cel finansowania: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.
 • Bony na innowacje dla MŚP: etap II inwestycyjny
  Cel finansowania: Sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu „Bony na innowacje dla MŚP”.
 • Bony na innowacje dla MŚP: etap I usługowy – Dostępność Plus
  Cel finansowania: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.
 • Bony na innowacje dla MŚP: etap II inwestycyjny – Dostępność Plus
  Cel finansowania: Sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu „Bony na innowacje dla MŚP”.
 • Ścieżka SMART – nabór tematyczny – Dostępność
  Cel finansowania: Innowacyjne rozwiązania zaspokajające potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Ścieżka Smart II nabór 2023
  Cel finansowania: Zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
 • Innovoucher
  Cel finansowania: Opłacenie wprowadzenia innowacji w firmie we współpracy z zagranicznym wykonawcą.

Więcej informacji na temat poniższych dotacji dostępnych jest na oficjalnej stronie PARP-u: https://www.parp.gov.pl/

Skuteczne pozyskiwanie funduszy na innowacje z GRID

Jako firma z ponad 20- letnim doświadczeniem, pomagamy przedsiębiorstwom w realizacji projektów nowatorskich i innowacyjnych, a także w pozyskaniu odpowiednich funduszy do ich realizacji. Obecnie nasz zespół projektowy zajmuje się projektowaniem produktu, aranżacji wnętrz (przestrzenie publiczne oraz prywatne) i grafiki użytkowej oraz brandingiem. Jesteśmy entuzjastami zarówno nowych technologii, jak i rzemiosła. Nie są nam obce także fotografia, rysunek czy grafika. Stale stawiamy sobie nowe wyzwania, aby nasze projekty wykraczały ponad przyjęte standardy.

Skontaktuj się z nami, żeby omówić praktyczne kroki i opracować strategię projektu, dzięki którym pozyskasz środki na Twój pomysł!

Innowacje w firmie

Przyszłość innowacji – trendy i prognozy

Przyszłość innowacji – trendy i prognozy

Przyszłość innowacji w dziedzinie wzornictwa przemysłowego i biznesu jest pełna trendów i prognoz. Poniżej przedstawione zostało kilka kluczowych obszarów, które mogą kształtować przyszłość innowacji:

 1. Projektowanie zrównoważone: rozwinięta świadomość ekologiczna sprawia, że zrównoważone projektowanie staje się kluczowym trendem. Projekty, które uwzględniają materiały naturalne i odnawialne, minimalizują zużycie energii oraz redukują ślad węglowy, coraz bardziej zyskują na popularności. Nowoczesne wzornictwo stale dąży do ograniczania odpadów podczas produkcji i użytkowania oraz do utrzymania produktów i materiałów w ciągłym obiegu.
 2. Współpraca z technologią: integracja zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) czy rozszerzona rzeczywistość (AR), staje się standardem w nowoczesnym wzornictwie. Technologie te otwierają wiele możliwości wsparcia projektowego oraz interpretacji danych dotyczących innowacji. Umożliwiają także wprowadzenie ulepszonej metody produkcji i wprowadzają znaczące zmiany dla dużych i średnich przedsiębiorstw.
 3. Personalizacja produktów: klienci coraz bardziej cenią sobie unikalność w każdej branży. Trend personalizacji produktów rośnie, co przekłada się na konieczność ciągłego, elastycznego projektowania i produkcji. Wszystko to po to, aby spełnić indywidualne preferencje klientów i tym samym zapewnić firmie konkurencyjność i innowacyjność.
 4. Projektowanie dla zdrowia i dobrostanu: poczucie coraz większej świadomości mentalnej oraz wzrost zainteresowania zdrowiem i dobrym samopoczuciem przekłada się na zmiany w podejściu do projektowania i produkcji. Zmiany te obejmują m.in.: ergonomię, estetykę oraz projektowanie przestrzeni. Ważne są także dodatkowe elementy, jak np. psychologia koloru, które sprzyjają zdrowemu stylowi życia oraz self-care.
 5. Wzornictwo społeczne i inkluzywność: innowacyjne projekty coraz częściej koncentrują się na rozwiązaniach społecznych i inkluzywnych. Projektanci angażują społeczność, aby zrozumieć jej potrzeby i wyzwania, a następnie tworzą projekty, które przynoszą korzyść wielu grupom społecznym. Dlatego ważnym trendem jest projektowanie produktów czy przestrzeni uwzględniających wszystkie osoby wykluczone, w tym osoby z niepełnosprawnościami, matki z dziećmi czy osoby starsze.