Offer

Trade stands

grid oferta stoiska targowe

1. Specyfikacja projektowa
Opracowanie, wspólnie z Inwestorem, listy założeń będących podstawą dla prac projektowych. Materiał stworzony w oparciu o rozeznanie rynku oraz otrzymane wytyczne.

2. Koncepcja
Materiał ilustrujący pomysły. Przedstawiony w formie rzutów, szkiców odręcznych oraz prostych wizualizacji komputerowych.

3. Projekt
3.1. Projekt funkcjonalny
Rozmieszczenie elementów aranżacji wnętrz na rzutach oraz widoki charakterystycznych ścian.
3.2. Wizualizacje
Renderingi komputerowe przedstawiające wybraną koncepcję
3.3 Projekt kolorystyki oraz dobór i zestawienie materiałów wykończeniowych
Określenie kolorystyki ścian oraz wariantowy dobór elementów aranżacji. Wskazanie konkretnych rozwiązań wraz z ilościowym zestawieniem wszystkich elementów.
3.4. Projekt oświetlenia
Szczegółowe opracowanie rozwiązań dotyczących oświetlenia. Projekty wzornicze scen świetlnych oraz nietypowych opraw dedykowanych. Szczegółowe opracowanie rozwiązań dotyczących oświetlenia poszczególnych stref.
3.5 Projekt wzorniczy
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania nietypowych elementów wyposażenia stoiska

4. Nadzór autorski nad wdrożeniem
4.1. Pomoc i serwis przy koordynacji wysyłki materiałów na targi
4.2 Nadzór nad realizacją elementów wyposażenia
4.3 Nadzór nad budową stoiska
4.4 Serwis i opieka nad stoiskiem w trakcie trwania targów
4.5 Koordynacja logistyki związanej z demontażem stoiska i przygotowaniem wysyłki

Back to offer