Offer

Offices

grid oferta biura

1. Inwentaryzacja projektowanej przestrzeni
Wykonanie pomiarów pomieszczeń oraz dokumentacji zdjęciowej. Digitalizacja zebranych w trakcie wizji lokalnej materiałów. Opracowanie CAD’owskich podkładów na cele dalszych opracowań projektowych.

2. Przygotowanie specyfikacji projektowej
Opracowanie, wspólnie z Inwestorem, listy założeń będących podstawą dla prac projektowych. Materiał stworzony w oparciu o rozeznanie rynku oraz otrzymane wytyczne.

3. Projekt funkcjonalny podziału przestrzeni
Rozmieszczenie pomieszczeń, określenie funkcji oraz ich przeznaczenia.

4. Wizualizacje przedstawiające koncepcję Przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzeni w oparciu o renderingi komputerowe.

5. Projekt oświetlenia
Szczegółowe opracowanie rozwiązań dotyczących oświetlenia poszczególnych pomieszczeń. Dobór poszczególnych opraw i ich rozmieszczenie uwzględniające aktualnie obowiązujące przepisy i normy.

6. Projekt kolorystyki
Określenie kolorystyki ścian oraz innych elementów architektonicznych przedstawionych w formie widoków 2D.

7. Projekt posadzek
Projekt układu płytek ceramicznych, paneli, wykładzin lub innych materiałów wykończeniowych w poszczególnych pomieszczeniach.

8. Zestawienie elementów wyposażenia wnętrz
Wariantowy dobór materiałów wykończeniowych, mebli oraz innych elementów stanowiących wyposażenie poszczególnych pomieszczeń.

9. Doradztwo oraz nadzór autorski

Opcjonalnie:

10. Projekt architektoniczno – budowlany
W przypadku konieczności wykonania projektu budowlanego istnieje możliwość zlecenia wymaganych projektów branżowych.

11. Opracowanie księgi standardów aranżacji wnętrz
Dokument pozwalający na tworzenie kolejnych lokali użytkowych wg opisanych standardów, zawierający adaptowalne rozwiązania projektowe. Opracowanie wykonane na podstawie wniosków i z uwzględnieniem uwag do projektu pilotażowej placówki. Projekty będą możliwe do wdrożenia dla różnorodnych układów pomieszczeń uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym.

Back to offer