Offer

Apartments

grid oferta apartamenty

1. Inwentaryzacja projektowanej przestrzeni
Wykonanie pomiarów pomieszczeń oraz dokumentacji zdjęciowej. Digitalizacja zebranych w trakcie wizji lokalnej materiałów. Opracowanie CAD’owskich podkładów na cele dalszych opracowań projektowych.

2. Przygotowanie specyfikacji projektowej
Opracowanie, wspólnie z Inwestorem, listy założeń będących podstawą dla prac projektowych. Materiał stworzony w oparciu o rozeznanie rynku oraz otrzymane wytyczne.

3. Projekt funkcjonalny podziału przestrzeni
Rozmieszczenie pomieszczeń, określenie funkcji oraz ich przeznaczenia.

4. Wizualizacje przedstawiające koncepcję
Przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzeni w oparciu o renderingi komputerowe.

5. Projekt oświetlenia
Szczegółowe opracowanie rozwiązań dotyczących oświetlenia poszczególnych pomieszczeń uwzględniające ich funkcje oraz przeznaczenie. Dobór poszczególnych opraw i ich rozmieszczenie uwzględniające aktualnie obowiązujące przepisy i normy.

6. Projekt kolorystyki
Określenie kolorystyki ścian oraz innych elementów architektonicznych przedstawiony w formie widoków płaskich.

7. Projekt posadzek
Projekt układu płytek ceramicznych, paneli, wykładzin lub innych materiałów wykończeniowych w poszczególnych pomieszczeniach.

8. Zestawienie elementów wyposażenia wnętrz
Wariantowy dobór materiałów wykończeniowych, mebli oraz innych elementów stanowiących wyposażenie poszczególnych pomieszczeń.

9. Doradztwo oraz nadzór autorski

Back to offer