Offer

Shops/Restaurants/Coffeehouses

grid oferta sklepy restauracje

1. Specyfikacja projektowa
Opracowanie, wspólnie z Inwestorem, listy założeń będących podstawą dla prac projektowych. Materiał stworzony w oparciu o rozeznanie rynku oraz otrzymane wytyczne.

2. Inwentaryzacja projektowanej przestrzeni
Wykonanie pomiarów pomieszczeń oraz dokumentacji zdjęciowej. Digitalizacja zebranych w trakcie wizji lokalnej materiałów. Opracowanie CAD’owskich podkładów na cele dalszych opracowań projektowych.

3. Projekt funkcjonalny podziału przestrzeni

Rozmieszczenie pomieszczeń, określenie funkcji oraz ich przeznaczenia z uwzględnieniem wytycznych dotyczących technologii.

4. Projekt oświetlenia
Szczegółowe opracowanie rozwiązań dotyczących oświetlenia. Projekty wzornicze scen świetlnych oraz nietypowych opraw dedykowanych. Szczegółowe opracowanie rozwiązań dotyczących oświetlenia poszczególnych stref uwzględniające aktualnie obowiązujące przepisy i normy.

5. Wizualizacje przedstawiające koncepcję
Przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzeni w oparciu o renderingi komputerowe.

6. Projekt 2D
Przedstawienie zagospodarowania przestrzeni, opis materiałów wykończeniowych oraz kolorystyki na płaskich widokach.

7. Projekt posadzek
Projekt układu płytek ceramicznych, paneli, wykładzin lub innych materiałów wykończeniowych w poszczególnych pomieszczeniach.

8. Zestawienie elementów wyposażenia wnętrz
Wariantowy dobór materiałów wykończeniowych, mebli oraz innych elementów stanowiących wyposażenie poszczególnych pomieszczeń.

9. Doradztwo oraz nadzór autorski

Opcjonalnie:

10. Projekt technologiczny
Ocena stanu istniejącego, uzyskane ewentualnych odstępstw od warunków technicznych oraz określenie procesu technologicznego produkcji żywności. Rozmieszczenie niezbędnego wyposażenia i urządzeń dla zachowania właściwych ciągów technologicznych

11. Projekt architektoniczno – budowlany
W przypadku konieczności wykonania projektu budowlanego istnieje możliwość zlecenia wymaganych projektów branżowych.

12. Opracowanie księgi standardów aranżacji wnętrz
Dokument pozwalający na tworzenie kolejnych lokali użytkowych wg opisanych standardów, zawierający adaptowalne rozwiązania projektowe. Opracowanie wykonane na podstawie wniosków i z uwzględnieniem uwag do projektu pilotażowej placówki. Projekty będą możliwe do wdrożenia dla różnorodnych układów pomieszczeń uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym.

Back to offer