Offer

Product

Opracowując projekt wzorniczy, od pierwszych szkiców koncepcyjnych aż po wdrożenie do produkcji, analizując sytuację rynkową, oraz ekonomiczną staramy się uwzględnić wszystkie aspekty związane ze sprzedażą i dystrybucją zaprojektowanego produktu. Bierzemy pod uwagę środowisko w jakim obiekt będzie funkcjonował, jego interakcję z użytkownikiem, wpływ na środowisko naturalne i wiele innych czynników wpływających na sukces rynkowy nowego produktu.

Specjalizujemy się w projektowaniu zarówno małych przedmiotów użytku codziennego jak również opracowywaniu projektów wielkogabarytowych obiektów na potrzeby przemysłu. Dysponując doświadczeniem o tak szerokim spektrum, możemy naszym Klientom służyć wiedzą z zakresu różnych technologii i metod produkcji, co pozwala nam proponować rozwiązania idealnie dopasowane do charakterystyki projektowanego produktu. Dzięki współpracy w ramach nadzoru autorskiego nad wdrożeniem do produkcji możemy zaproponować sprawdzonych podwykonawców, producentów, dostawców komponentów, dzięki którym możliwe będzie znaczne zmniejszenie kosztów wdrożenia i produkcji.

W naszym studio oddajemy do Państwa dyspozycji doświadczenie pięciu projektantów z wieloletnim doświadczeniem i wysoką dyspozycyjnością, bogate zaplecze najnowocześniejszego oprogramowania komputerowego dzięki któremu możliwe jest znaczne ograniczenie kosztów opracowania i wdrożenia już na etapie wstępnej oceny wykonalności projektów oraz szeroki wachlarz metod zarówno tradycyjnego jak i szybkiego prototypowania metodami Rapid Prototyping i szybkiej produkcji Rapid Manufacturing.

Back to offer