Seco Warwick

Seco Warwick – projekt obudowy pieca przemysłowego

Projekt zakładał stworzenie obudowy pieca przemysłowego dla firmy Seco Warwick. Urządzenie miało działać na zasadzie „plug and play”, po podpięciu zasilania i przewodów doprowadzających i odprowadzających gazy piec miał być gotowy do pracy, bez żadnych dodatkowych czynności. Zadaniem projektantów było opracowanie kilku wariantów obudowy pieca tak aby przy zastosowaniu przewidzianych przez producenta technologii piec nabrał odważnego futurystycznego wyglądu i dzięki designowi odcinał się od typowej dla takich urządzeń, przemysłowej stylistyki.

10

Przedstawiliśmy kilka koncepcji nowej obudowy. Od dość klasycznych form w intensywnych kolorach, po inspirowane filmami science fiction, nadające piecowi wygląd ultranowoczesnej maszyny. Ważnym elementem projektowanej obudowy była cylindryczna forma komory grzejnej pieca, w części projektów bardziej wyeksponowana, w innych zabudowana. Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie pieca projekty musiały też zawierać odpowiednio rozmieszczone płaszczyzny wykonane z blachy perforowanej. Projekt uwzględniał również technologię wykonania oraz sposób montażu obudów.

Projekt został zakończony na fazie koncepcyjnej.

szkice1

2 opis17id