Paramid 3D

PARAMID 3D -  projekt wzorniczy obudowy

Obudowa drukarki Paramid 3D stanowiła prawdziwe wyzwanie dla projektantów, oprócz wytycznych producenta dotyczących wrażeń, jakie powinien wzbudzać wygląd urządzenia, należało zapewnić jak najlepszą ergonomię i funkcjonalność drukarki. Dlatego opracowaliśmy inny niż w prototypie system otwierania drzwiczek tak, aby do korzystania z urządzenia nie była potrzebna ogromna przestrzeń wokół niego. Aby ułatwić obsługę drukarki zadbaliśmy o większą powierzchnię wyświetlacza, opracowaliśmy funkcjonalny system rozmieszczenia przycisków. Z oczywistych względów obudowa musiała być nowoczesna, jednocześnie wymagała starannego doboru materiałów wykończeniowych, które zdadzą egzamin z wytrzymałości, zapewnią odpowiednią sztywność urządzenia a co za tym idzie wysoką precyzję wydruków.

szkice copy1 copy5bialewww.paramid3d.com