iCar

ICAR

Projekt znaku informacyjnego TAXI, łączy w sobie wiele zagadnień technologicznych i funkcjonalnych. Oprócz zewnętrznej formy design musiał uwzględnić wymagania techniczne, zwłaszcza te związane z wewnętrznym oświetleniem koguta, tak aby część znaku była podświetlona a pozostała część nie. Ponadto założenia projektowe zakładały podniesienie trwałości urządzenia, łatwy i szybki montaż i demontaż „koguta”, dopasowanie koloru obudowy do kolorystyki wykorzystywanej w identyfikacji wizualnej firmy iCar. Odpowiednie zaprojektowanie kształtu znaku stanowiło drugą część projektu, po rozwiązaniu problemów technologicznych przygotowaliśmy kilka koncepcji bryły „koguta”, niektóre bardziej dynamiczne i opływowe, inne bardziej klasyczne.

szkice2